fiberbredband-nettkvalitet

Ett skritt fram for Ekne og Åsen nord

Ekne og Åsen nord står på lista over Trøndelag Fylkeskommunes bredbåndsprosjekter som er vurdert til utlysning.