Klang på TautraNattkonsertKlosterruinenesolist Rune Revhaug