colourbox9697698

Elgpåkjørsel i Vuddudalen

Elgen sprang videre etter ulykken.