35024448-2651-4a6c-8865-1327f05cb72b-w_960

«Eksotisk Miks» trekkes tilbake etter mistanke om salmonella