dji_0012_1

E6 Åsen: Kan ende opp med bare ett kryss

Arbeidet med ny E6 mellom Ranheim og Åsen er i full gang og i følge utbygger Nye Veier AS jobbes det nå med å redusere kostnadene på strekningen. En av konsekvensene kan være at Åsen får bare ett kryss i stedet for de to som opprinnelig var planlagt.