img_1263

Dumping av dekk

Lørdag ettermiddag, i den mest hektiske handletida ca. kl. 14-15, ble 50 dekk dumpet på området til Coop Frosta.