005-4

Dugnadsånden i Åsen

I bygda der dugnadsånden står sterkt, har mange i det siste brukt time etter time av fritiden for å ferdigstille det nye kunstgressanlegget i Åsen.