dsc_6004

Dømt til fengsel for vold mot sine barn

Et par fra distriktet er dømt til fem måneders fengselsstraff for å ha utsatt sine barn for ulike voldsepisoder i en lengre periode.