gustav-og-hanne

Bedriftsutviklingspris til «RÅGO matkasser»

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket deles årlig ut til en bedrift i hvert fylke. I år går prisen for Trøndelag til Kvamdalen, til bedriften Trondheims Kjøkkenhage AS for RÅGO matkasser.