colourbox8155129

Vannet er på vei tilbake etter brudd i hovedvannledningen i Åsen