colourbox2912857

Bobil mot bil på E6

Tre til legevakt etter sammenstøt i Fættenfjord.