nett__dsc1544

Blir aldri ferdig med Frosta

Med geofysiske metoder kommer arkeolog Arne Anderson Stamnes nærmere svaret på hvor Frostating lå. Nå har han avlagt doktorgrad på temaet.