tc04ce12

Bålforbud fra og med i dag

Innherred Brann og Redning har innført bålforbud på Frosta, Levanger og Verdal. – Må ha en betydelig mengde nedbør for å oppheve forbudet, sier brannsjef Rigman Pents.