nett_aasen-omsorgsbolig

Avdekket ulovlig tvangsbruk ved omsorgssenter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdekket ulovlig tvangsbruk via tilsyn ved Stokkbakken  omsorgssenter Åsen. Nå må kommunen svare for seg.