ln-oau-bracke-juli-2018

Arnt Ring på inntektstoppen i Frosta

Heliscan-eier Arnt Ring ligger øverst på inntektstoppen på Frosta, med en inntekt på over 6,8 millioner kroner. Se hvem andre som er på inntekts- og formuestoppen på Frosta og Levanger.