nett_budsjett

Angående eiendomsskatt

I Frostingen nr. 45 sto det i saken om budsjett og økonomiplan at alle politikerne på formannskapsmøtet 29.11. ga uttrykk for at de ikke ønsket økning av eiendomsskatten fra 2 til 3 promille.