Bilistene må over i den andre vegbanen for å passere humpen.