Aasguten – Nessegutten. Innmarsjering med blå røyk og unge støttespillere.