Jonas Ulvik (3.året i 4H) har valgt mekking og laget forskjellige deler.