2

Krasjet stjålet bil i Åsenfjord og stakk av fra stedet.