gruveinngang_2017-09-16-08-49-58

-21 km i flatt terreng,

sa Anita Brenne. Sannhet med modifikasjon sa vi, etter endt tur. (video og bilder)