duun_industrier-2

16 millioner til Duun og Orkel

Fem bedrifter i Trøndelag får til sammen 46,3 millioner kroner fra Forskningsrådet. Duun Industrier AS i Åsen er en av dem.